Inicio

 

Máster Universitario en Enxeñaría Aeronáutica

 

Descrición do título

 

 

O Máster universitario en enxeñaría aeronáutica da Universidade de Vigo é un título oficial que habilita para exercer a profesión de enxeñeiro/a aeronáutico, en virtude do establecido na Orde CIN/312/2009, do 9 de febreiro (BOE, 18 de febreiro de 2009).